Wyniki Naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naborów przeprowadzonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Nabory trwały od 21.08.2017r. do 04.09.2017r.

W dniach 26 oraz 27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017.

Nabory zorganizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą” odbyły się w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

 

 

 

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.