Rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy pn. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” we współpracy z siedmioma grupami rybackimi
z terenu południowej i centralnej Polski realizuje projekt współpracy „Wsparcie aktywności
i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy została zawarta dnia 2 października 2017r. Umowę o dofinansowanie podpisaliśmy z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 16 kwietnia 2018r.

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych:

– konferencji „Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb łososiowatych, systemy recyrkulacji wody
w produkcji ryb łososiowatych”,