Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza rybaków, przedsiębiorców, członków RLGD, mieszkańców obszaru do udziału w wizycie studyjnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” i województwa śląskiego w dniach
12-15 lutego 2019r. (wtorek – piątek) w ramach projektu współpracy pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji”.

 

Wstępny program wizyty studyjnejplik do pobrania.

Projekt współpracy „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji” jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej”, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego .

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia (za pomocą formularza karty zgłoszeniowej) należy przesłać na adres mailowy: biuro@zikra.org.pl lub dostarczyć do biura RLGD „Z Ikrą” do dnia 22 stycznia 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730 145 015. Informacje kolejnych szkoleniach będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Zapraszamy
do udziału.

Karta zgłoszeniowado pobrania