Imprezy, wydarzenia i publikacje zrealizowane dzięki RLGD „Z Ikrą”

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” wspiera także tzw. „projekty miękkie” do których należy organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar grupy rybackiej, a także wydanie publikacji o naszym obszarze.

Imprezy i wydarzenie organizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach dwóch naborów na organizację imprez i wydarzeń zostało zrealizowanych i rozliczonych 6 umów o dofinansowanie o wartości 271 473,15 zł. Dzięki dotacji udało się  zrealizować 7 wydarzeń,
w tym:

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie …”, którego wnioskodawcą jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu dofinansowano w wysokości 117 385 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 138 100 zł.

W ramach operacji poniesiono koszty m.in. wynajęcia sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, przygotowania stołu regionalnego, honorarium dla konferansjera/dj, animacji dla dzieci, placu zabaw dla dzieci, pokazu kulinarnego z udziałem Mariusza Szweda – finalisty III edycji programu MasterChef, przygotowaniem dań regionalnych, zakupu nagród dla uczestników stoiska, zakupu statuetek dla uczestników, promocji wydarzenia.

Projekt „Setna rocznica odzyskania niepodległości – wydarzenie promujące obszar RLGD „Z Ikrą”” realizowała  Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach. Dofinansowanie w ramach projektu wyniosło 40 000 zł, a jego całkowity koszt 50 000 zł.

Operacja polegała na rekonstrukcji wydarzenia historycznego oraz nagłośnienia upamiętniającego setną rocznicę odzyskania niepodległości. W odtwarzaniu wydarzeń historycznych, które odbyły się na łąkach, w dolinie rzeki Ner, wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej z armii państw zaborczych czyli: Carska Rosja, Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry, łącznie było minimum 100 rekonstruktorów w tym 10-15 kawalerii konnej.

Dwa wydarzenia w ramach jednego projektu pn. „Organizacja wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew, promujących obszar RLGD „Z Ikrą””  zrealizowano przez Gminną Bibliotekę w Pęczniewie. Otrzymano 28 000 zł dofinansowania. Całkowity koszt projektu wyniósł 33 000 zł.

Pierwsze wydarzenie było to organizacja wydarzenia artystycznego w Siedlątkowie pn.: „Kolory Polski” – promującego obszar RLGD. Impreza zostanie zorganizowana w centrum miejscowości Siedlątków przy kościele (plac przy kościele, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Przewidziano występ artystów z Filharmonii Łódzkiej (muzyka poważna), występ Orkiestr Dętych z terenu Gminy Pęczniew oraz degustację lokalnej zupy rybnej dla wszystkich uczestników. Natomiast drugim wydarzeniem  była organizacja „Pieszej Wyprawa do Egiptu Szlakiem Doliny Rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko” – promującego obszar RLGD. Impreza została zorganizowana w miejscowości Pęczniew (plac przy zatoce w Wylazłowie, nad Zbiornikiem Jeziorsko). Projekt dotyczył organizacji imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie Gminy Pęczniew, promującej atrakcje regionu, szlaki turystyczne i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy i przestrzenny regionu. Zasięg organizowanego wydarzenia obejmował całe województwo łódzkie, natomiast najliczniejsza grupą uczestników byli mieszkańcy gmin LGD. Dodatkowym aspektem oprócz samej organizacji imprezy z zakresu turystyki aktywnej była szeroka promocja walorów turystycznych i przyrodniczych, rybackich, Zbiornika Jeziorsko i jego okolic.

Publikacje

W 2019 roku uruchomiono nabór na opracowanie i wydanie publikacji o obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. W ramach naboru złożono dwa wnioski na łączną kwotę 176 526 zł. Obecnie są w trakcie realizacji.

Pierwszy wniosek pn. „Publikacje promocyjne  gminy Pęczniew” został złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pęczniewie. W ramach operacji zostaną wykonane: przewodnik historyczno
– krajoznawczy, mapa turystyczna, folder, zestaw pocztówek, oraz interaktywna mapa gminy z systemem fotokodów.  Publikacje będą zawierały m.in.: informacje o walorach przyrodniczych, historii, zabytkach i innych atrakcjach turystycznych gminy Pęczniew; zdjęcia z terenu gminy, plan gminy. Kwota dofinansowania wyniosła 61 506 zł.

Drugi projekt pn. „Kronika z Dziejów Gminy Wartkowice” jest realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wartkowicach na kwotę 115 020 zł.  Dzięki realizacji operacji zostanie zachowane dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Wartkowice. Publikacja ta sprawi, że lokalna społeczność będzie miała okazję poznać dzieje, obrzędy i zwyczaje swoich przodków, począwszy od głębokiego średniowiecza po czasy współczesne. Dzieci i młodzież zyskają szanse poznania historii własnej małej ojczyzny. Publikacja zostanie uzupełniona o fotografie, skany dokumentów, faksymile, zyska niezwykle interesujący charakter, atrakcyjny dla różnych grup wiekowych. Również dla nowych mieszkańców Wartkowic i okolic istotna jest możliwość zapoznania się z historią i dziedzictwem kulturowym tych miejscowości, które są obecnie lub staną się ich domem.

Wszelkie wsparcie ramach naborów Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.