„Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się przewodnikiem

„Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”

przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokazującym ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzącym do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze przez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu  Morskiego i Rybackiego.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/media/114951/Broszura.pdf