Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu

 Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)

 jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wdrażanego za pośrednictwem

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/media/123417/broszuraALT2.pdf