Rozporządzenie w sprawie podziału środków w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Rozporządzenie w sprawie podziału środków w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa

5 października 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

(Dz.U. poz. 2138).

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2138

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia,

tj. 6.10.2023 r.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-26-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-podzialu-srodkow-finansowych-fer/