Posty autora

Według danych z sierpnia 2020 roku 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania  w tym także grup rybackich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.
Czytaj więcej

19 stycznia 2021 roku złożyliśmy wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mamy pomysł na kolejne warsztaty i promocję naszego karpia i innych ryb słodkowodnych, tym razem z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i przedstawicieli czterech Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Operację pn. „Produkty lokalne – wysoka jakość, dbałość o zdrowie i środowisko łączą pokolenia” pomogą nam zrealizować partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Dziękujemy za mobilizację i wierzymy, że uzyskamy odpowiednią liczbę punktów i będziemy mogli zrealizować nasz pomysł.

Czytaj więcej

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aktualnie obowiązującą w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych instytucji zarządzającej stroną internetową dla Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, jest strona działająca pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Czytaj więcej